bazdid

بازدید استاندار محترم خراسان رضوی از شرکت دانش بنیان مه سازان

شرکت دانش بنیان مه سازان با یاری خدای متعال و تکیه بر دانش فنی متخصصان توانسته بخش اعظمی از نیازهای صنعت برق کشور را تامین نماید. مفتخ...

ادامه مطلب

بازدید معاون محترم وزیر صمت جناب برادران از خط تولید شرکت مه سازان

برای اولین بار در صنعت روشنایی کشور، خط تولید سرپیچ لامپ، با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح گردید. در این بازدید جناب دکتر برادران ا...

ادامه مطلب

بازدید معاون محترم وزیر صمت و ریاست سازمان صنعت معدن استان از خط تولید شرکت مه سازان

برای اولین بار در صنعت روشنایی کشور، خط تولید سرپیچ لامپ، با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح گردید. در این بازدید جناب دکتر برادران ا...

ادامه مطلب