نرم افزار قدرتمند DIALux evo جهت طراحی روشنایی فضاهای داخلی، محوطه و خیابانی 

 

پس از نصب نرم افزار، Plugin  مه سازان را جهت استفاده بهینه از چراغ های این شرکت نصب کنید.

نرم افزار قدرتمند DIALux 4.13جهت طراحی روشنایی فضاهای داخلی، محوطه و خیابانی 

 

پس از نصب نرم افزار، Plugin  مه سازان را جهت استفاده بهینه از چراغ های این شرکت نصب کنید.