شرکت برق خوزستان

معرفی 

شرکت برق منطقه ای خوزستان در مساحتی حدود 81 هزار متر مربع در اهواز واقع شده است .
این شرکت مسئولیت تولید و انتقال نیروی برق را در سطح پراکنده دو استان خوزستان و کهگلویه و بویر احمد به عهده دارد.

 

مسائل فنی 

شرکت صنایع روشنایی مه سازان با تکیه بر دانش نوین و توان فنی مدیران و تیم تولید روشنایی این مجموعه بزرگ راتامین نموده است .