شرکت برق منطقه ای خوزستان

معرفی

شرکت برق منطقه ای خوزستان در مساحتی حدود 81 هزار متر مربع در اهواز واقع شده است.این شرکت مسئولیت تولید و انتقال نیروی برق را در سطح پراکنده دو استان خوزستان و کهگلویه و بویر احمد به عهده دارد.

مسائل فنی

شرکت صنایع روشنایی مه سازان با تکیه بر دانش نوین و توان فنی مدیران و تیم تولید روشنایی این مجموعه بزرگ راتامین نموده است .

چراغ استفاده شده:

وشنایی شرکت شرکت برق منطقه ای خوزستان با استفاده از چراغ 60در 60مه سازان تامین شده است.