مسجد جمکران

معرفی

مسجد جمکران در زمینی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع بنا شده است که ۲۵هزار مترمربع از آن به مساحت خود مسجد تعلق دارد. این مسجد در نزدیکی روستای جمکران در ۱۵کیلومتری شرق شهرقم واقع شده است.

مسائل فنی

شرکت صنایع روشنایی مه سازان طی چندین مرحله بازدید از این مجموعه مقدس ، ضمن مذاکرات و بررسی های دقیق و با تکیه بر دانش نوین خود و توان فنی مدیران و تیم تولید توانسته است روشنایی این مجموعه را تامین نماید.

چراغ استفاده شده: 

روشنایی مسجد جمکران قم با استفاده از چراغ 60در 60 و چراغ دانلایت مه سازان تامین شده است.