سالن پردیس دو میدانی آزادی یزد

 

معرفی

پردیس دو و میدانی آزادی یزد، یکی از بزرگترین سالن های ورزشی در یزد است. این مجموعه با اعتبار ۹۰۰ هزار میلیون ریال و در مساحتی به متراژ شش هزار متر مربع در سال 1401 در یزد افتتاح شد. 

مسائل فنی

شرکت صنایع روشنایی مه سازان طی چندین مرحله بازدید پردیس دو و میدانی آزادی یزد، ضمن مذاکرات و بررسی های دقیق با تکیه بر دانش نوین خود و توان فنی مدیران و تیم تولید توانست روشنایی این مجموعه بزرگ را تامین نماید.

چراغ استفاده شده:

سالن پردیس دو میدانی آزادی یزد با استفاده از چراغ صنعتی سان لایت سازان تامین شده است.