فرودگاه بین المللی شیراز ( فرودگاه شهید دستغیب)

معرفی

فرودگاه بین المللی شیراز یا فرودگاه شهید دستغیب در کلانشهر شیراز و در ارتفاع ۱۵۰۰متری از سطح دریا واقع شده است. این فرودگاه پس از فرودگاه امام خمینی مجهز ترین فرودگاه ایران از لحاظ تجهیزات ناوبری و الکترونیک است و علاوه برداشتن پرواز هایی به شهرهای داخلی ایران ، پرواز های خارجی نیز دارد. این فرودگاه چهارمین فرودگاه پر رفت و آمد کشور بعد از فرودگاه مهرآباد ، فرودگاه مشهد و فرودگاه امام خمینی است.

مسائل فنی

شرکت صنایع روشنایی مه سازان طی چندین مرحله بازدید از فرودگاه ، ضمن مذاکرات و بررسی های دقیق و با تکیه بر دانش نوین خود و توان فنی مدیران و تیم تولید توانسته است روشنایی این مجموعه بزرگ را تامین نماید

چراغ استفاده شده:

روشنایی فرودگاه بین المللی شیراز با استفاده از چراغ 60در 60مه سازان تامین شده است.