مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

معرفی

گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی ، صنعتی و بازرگانی بین المللی به همراه ۴۱ شرکت زیر مجموعه خود ، در زمینه طراحی و احداث نیروگاه های حرارتی (بخار ، گازی و سیکل ترکیبی ) و همچنین اجرای پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و.... در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت می کند.

مسائل فنی

شرکت صنایع روشنایی مه سازان طی چندین مرحله بازدید از شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) ضمن مذاکرات و بررسی های دقیق با تکیه بر دانش نوین خود و توان فنی مدیران و تیم تولید توانست روشنایی این مجموعه بزرگ را تامین نماید.

چراغ استفاده شده:

روشنایی شرکت صنعتی و بازرگانی مپنا با استفاده از چراغ 60در 60مه سازان تامین شده است.