بازدید جناب اقای‌دکتر خالقی معاون پارلمانی صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری از مجموعه مه سازان

بازدید جناب آقای دکتر خالقی، معاون پارلمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، جناب دکتر اسماعیلی، رئیس پارک علم و فناوری خ...

ادامه مطلب