بازدید معاون محترم وزیر صمت و ریاست سازمان صنعت معدن استان از خط تولید شرکت مه سازان

برای اولین بار در صنعت روشنایی کشور، خط تولید سرپیچ لامپ، با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح گردید. در این بازدید جناب دکتر برادران ا...

ادامه مطلب