بازدید معاونت استانداری و فرماندار مشهد مقدس

بازدید جناب مهندس هاشمی معاونت محترم استانداری خراسان رضوی و فرماندار محترم مشهد مقدس و جمعی از مسئولین بلند پایه استان از کارخانه صنایع روشنایی مه سازان جهت رونق و توسعه اقتصادی خراسان رضوی

 

پیام بگذارید