مه سازان در رسانه ها

مصاحبه با جناب مهندس علی آملی به عنوان کارفرین موفق و برتر استان خراسان رضوی

گزارش شبکه خراسان رضوی از کار آفرین برتر و موفق خراسان رضوی جناب مهندس آملی

بازدید معاونت استانداری و فرماندار مشهد از کارخانه صنایع روشنایی مه سازان

افتتاح خط تولید pcb _ pick place صنایع روشنایی مه سازان

گزارش ویژه اخبار شبکه 2 از بازدید معاونت استانداری از صنایع روشنایی مه سازان

گزارش شبکه خبر از صنایع روشنایی مه سازان و بازدید معاونت وزیر مسکن

گزارش اخبار شبکه خراسان رضوی از بازدید نماینده مجلس از صنایع روشنایی مه سازان

بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی از کارخانه صنایع روشنایی مه سازان